Το Γραφείο

Η αναζήτηση και η εξέλιξη της ανήσυχης φύσης μου, με οδήγησαν στη δημιουργία του atelier.
Έναν χώρο εξ’ ολοκλήρου χειροποίητο και σε άμεση σχέση με την αντίληψη που έχω για τον γλυπτό εσωτερικό χώρο.
Εκεί που τα υλικά δεν εξυπηρετούν ένα και μόνο σκοπό, και σε καμία περίπτωση, μόνο το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν εξ’ αρχής.
Η δημιουργία του χώρου εμπλουτίζεται και από τους συνεργάτες μου. Τους ανθρώπους αυτούς που εξειδικεύονται ο καθένας στον τομέα του, με σκοπό την κάλυψη των δικών σας αναγκών. Με απώτερο στόχο την αποτύπωση των ιδεών και των αναζητήσεων.
Όλα αλλάζουν, πλάθονται και μαζί με αυτό αποκαλύπτουν και αποκαλύπτονται καταλήγοντας στην προσωπική μου ρήση ...
« it’ s all design to me...»

φωτογραφίες: Λευτέρης Μιαούλης - Κυριακή Ντοβίνουcaneplex