Ειδικές κατασκευές

Σχεδιάζουμε, αναμειγνύουμε, παντρεύουμε υλικά, υφές, επιφάνειες.
Συνδυάζοντας το interior design και το architecture μετατρέπουμε κομμάτια για το χώρο σας σε κάτι μοναδικό, χειροποίητο, δικό σας...
Ένα atelier είναι ακριβώς αυτό...

φωτογραφίες: Λευτέρης Μιαούλης - Κυριακή Ντοβίνουcaneplex