Φιγούρες

κεραμίστες αθήνα

Φόρμες εμπνευσμένες από την Κυκλαδική Τέχνη φιγούρες από σπονδύλους που ισορροπούν προσδίδοντας την κίνηση και την έκφραση και Νατουραλιστικές προσεγγίσεις

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήνα

κεραμίστες αθήναcaneplex