ανανέωση του πατρικού

Όμορφη Πόλη

Ένα νέο ζευγάρι αποφασίζει να κατοικήσει μόνιμα στη Σύρο, αξιοποιώντας το πατρικό σπίτι στον Φοίνικα.
Το σπίτι βρίσκεται μέσα σε ένα τυπικό αγρόκτημα στις παρυφές ενός λόφου με θέα όλο τον κόλπο και είναι μια τυπική κατασκευή της δεκαετίας του 70 με τα ανάλογα ελαττώματα (πολλά δωμάτια, άχρηστοι τοίχοι, κακή αξιποποίηση του φωτισμού, πλήρης αδιαφορία για την θέα κλπ), αλλά και πρωτερήματα, όπως πχ τα ικανά τετραγωνικά το απλό τετράγωνο σχήμα, αλλά και το προφανές, το ότι βρίσκεται δηλαδή μέσα σε ένα όμορφο αγρόκτημα.

Όμορφη Πόλη

Με πολλή προσωπική εργασία, με επιλογές που ξεφεύγουν από τις συνηθισμένες και με μια πολυπολιτισμική διάθεση και αισθητική (καθώς οι ιδιοκτήτες είναι δεινοί ταξιδιώτες) μεταμορφώνουν το παλιό σπίτι σε ένα νέο αντελώς σύγχρονο με κάποια χαρακτηριστικά μοναδικά, όπως πχ η εξαιρετική θέα των 180ο πρός τον κόλπο του Φοίνικα.
Η σύγχρονη ζωή και οι ανάγκες της εντάσσονται σήμερα αρμονικά μέσα στο αγρόκτημα, σε μια όμορφη φύση με καλλιέργειες, οπωροφόρα, ζώα και πολλά κατοικίδια.

Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόληcaneplex