Αξιοποιώντας ένα ημιυπόγειο του 1970 στη Λ. Μεσογείων

Όμορφη Πόλη

Η πιό συνηθισμένη προσέγγιση στα σπίτια του 70 σήμερα, είναι το γκρέμισμα ή η ριζική αναδιάταξη η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μεταφορά η κατεδάφιση τοίχων, δημιουργία ενοποιημένων χώρων κλπ.
Προφανώς κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε απαραίτητο.
Συνήθως οι διακοσμητές και οι αρχιτέκτονες προτείνουν τέτοιες λύσεις με σκοπό την εξασφάλιση του δικού τους επιούσιου.
Ένα παλιό σπίτι μπορέι βεβαίως να χρειάζεται κάποιες μετατροπές, αλλά μόνο η χρήση και ο χρόνος μπορούν να τις υποδείξουν με ασφάλεια.
Η Γιάννα Θώδη, ενεργή διακοσμήτρια η ίδια σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες έχει διαμορφώσει καταστήματα, βιτρίνες και χώρους από αυτούς που ζηλεύουμε όλοι. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε πως -και σε ποιό βαθμό- εφαρμόζει γνώσεις από την δουλειά στο σπίτι.

Όμορφη Πόλη

Η διαθεσιμότητα ενός ημιυπογείου ορόφου στο παλιό πατρικό σπίτι ήταν από μόνη της μια πρόκληση.
Ο κήπος τα δένδρα και η αίσθηση της εξοχής μέσα στην πόλη είναι χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να προσφέρει κανένα διαμέρισμα.
Με μέσα απλά και δημιουργικά η Γιάννα Θώδη δημιουργεί φιλικό και οικιακό χώρο ο οποίος καλύπτει με το παραπάνω τις προσωπικές της ανάγκες.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αξιοποίηση - μίξη στοιχέιων εντελώς παραδοσιακών του σπιτιού με την πιο μοντέρνα θεώρηση της ίδιας.

Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόληcaneplex