Από καφενείο σπίτι

Όμορφη Πόλη

Το πολύ παλαιό καφενείο διετήρησε σε γενικές γραμμές το ύφος, τον χαρακτήρα του και εν μέρει την επίπλωσή του.

Όμορφη Πόλη

"αντιμετωπίσαμε το παλιό καφενείο σαν ένα ιστορικό κτίριο και δεν θελήσαμε να αλλάξουμε την φυσιογνωμία του" aiolou architects

Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόληcaneplex