Εντύπωση προκαλεί, η "αρχαιολογική" επιμέλεια συντήρησης του σπιτιού σε ύφος μετακατάληψης.

Όμορφη Πόλη

Αρχιτεκτονική και σκηνογραφία με υλικό τα ερείπια -σχεδόν- ενός παληού νεοκλασσικού της Αθήνας.
Οι καλλιτέχνες οι οποίοι γνωρίζουν να δημιουργούν χώρο και ύφος με το τίποτα, αξιοποίησαν εδώ μύθους, αναμνήσεις και νέες τάσεις.
Οι ορίζοντες είναι σήμερα ένα ζωντανό εναλλακτικό στέκι με αισθητική "κατάληψης" στο οποίο λαμβάνουν χώρο εκθέσεις, συναυλίες κλπ.

Όμορφη Πόλη

Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόλη
Όμορφη Πόληcaneplex